infosessionslovakia

Register for the event through the subscription form.

After registration you will receive a confirmation by email.

* = required fields

 

Zaregistrujte sa na akciu.

Po registrácií Vám bude zaslaný potvrdzujúci email.

* = povinné polia


Contact information (kontaktné informácie):Do you identify as one of the following? (Patríte do jednej z uvedených skupín?) : 
 

Are you familiar with the Copernicus programme? (Máte znalosti o programe Copernicus?) : 

Do you use Copernicus data in your work? (Využívate údaje programu Copernicus pri Vašej práci?) : 
 

For logistic reasons, can you let us know if you plan to attend the lunch included in the infosession? (free of charge) (Z organizacných dôvodov nás prosím informujte ci sa plánujete zúcastnit' bezplatného obeda pocas akcie) *: 
 Do you follow a special diet? (Máte špecifické dietetické požiadavky?) : 
 

Specify : 

Subscribe to the Copernicus Observer weekly newsletter (Zaregistrujte sa pre odoberanie informacného týždenníka Copernicus Observer) :